Komercyjna działka inwestycyjna

👉 ul. Bielska
👉 pow. od 5665 mkw
👉 ogromy potencjał inwestycyjny

Na sprzedaż  4 DZIAŁKI KOMERCYJNE przy głównej trasie na Bielsk!

Ul. Bielska 78, obręb Trzepowo, powiat płocki.

Ogromny potencjał inwestycyjny, na który składa się:

– Działka o powierzchni  5667 mkw  oznaczona numerem 279/6

– Działka o powierzchni  5665 mkw  oznaczona numerem 279/7

– Działka o powierzchni  5665 mkw  oznaczona numerem 279/8

– Działka o powierzchni  5665 mkw  oznaczona numerem 279/9

W/w grunty posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 297/5, 279/4 oraz 279/2, które będą stanowić współwłasność.

Wjazd drogą utwardzoną, wyłożoną kostką brukową o długości ok. 145 m.

Wymiary działek: ok. 68 m x 83 m

Dla przedmiotowego terenu brak jest MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka i Uchwały nr 565/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku teren działek znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U/UCobszary o dominującej funkcji usługowej.

Dla tej strefy plan ustala możliwość:

– rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw

– wysokość zabudowy  do 20 metrów

– maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 90 %

– dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

funkcje: usługowa, przestrzenie publiczne i inne funkcje towarzyszące

MEDIA: wodociąg i prąd

W sąsiedztwie znajdują się obiekty usługowo-handlowe oraz grunty niezabudowane o podobnym charakterze.

CENA OFERTOWA 550 000 zł / za każdą działkę (netto).

Kupujący NIE PONOSI dodatkowych kosztów z tytułu prowizji.

Zapraszamy do kontaktu!

Płockie Nieruchomosci
Kontakt Iga Pilarska
Tel. +48 797 977 902
E-mail biuro@pnnieruchomosci.pl
Kontakt Jakub Pilarski
Tel. +48 797 355 485
E-mail biuro@pnnieruchomosci.pl